Ma Jiangbao

Welkom

Welkom op de website van Bart Saris, leraar in de Wu-stijl van het Tai Chi Chuan, ook wel geschreven als Tajiquan [ pinjin schrijfwijze ]. Via deze website wil ik U informeren over Tai Chi Chuan in het algemeen en natuurlijk over de Wu-variant in het bijzonder.

"In memoriam" meester Ma Jiangbao

Op 12 oktober 2016 is grootmeester Ma Jiangbao in Rotterdam (NL) overleden. Zijn overlijden is een groot verlies, niet alleen voor de Wu-stijl, maar voor taijiquan wereldwijd. Vooral in Europa komt dat hard aan, omdat hij hier sinds 1986 als leraar actief was. Na 30 jaar blijft hier een grote schare leerlingen achter. Meer

"In memoriam" master Ma Jiangbao

On the 12th of October 2016 grandmaster Ma Jiangbao passed away in Rotterdam (NL). His death is a great loss, not only for the Wu style but for taiji worldwide. Meanly in Europe this message hits us badly, because he actively taught here since 1986 and as a consequence a large group of students are left alone. More

"In Memoriam" Meister Ma Jiangbao

Am 12. Oktober 2016 verstarb Großmeister Ma Jiangbao in Rotterdam (NL). Sein Tod ist ein großer Verlust, nicht nur für den Wu-Stil, sondern für das Taiji weltweit. Besonders in Europa trifft uns diese Nachricht schwer, da er hier seit 1986 aktiv unterrichtete und eine große Gemeinschaft von Schülern hinterlässt. Mehr

TAI CHI CHUAN i.h.a.

In onze steeds snellere , competitieve en stressveroorzakende maatschappij is een groeiende behoefte aan evenwicht-brengende factoren. De oeroude chinese bewegingskunst Tai Chi Chuan - óorspronkelijk ontstaan als zelfverdedigings-kunst- kan zo'n factor zijn voor zowel lichaam als geest.
Een van de doelen van het "schaduwboksen" zoals het soms ook wel eens wordt genoemd is harmonie en het versterken van lichaam en geest.
De langzame harmonieus-ineenvloeiende bewegingen roepen een soort actieve ontspanning op waarvan een helende werking uitgaat: lichaam en geest kunnen geleidelijk steeds meer als een eenheid gaan functioneren.
Regelmatige beoefening heeft een enorm positieve invloed op vele facetten van ons dagelijks Welzijn.

"WU"-STIJL Tai Chi Chuan

De traditionele "Wu"-stijl dankt zijn naam aan een van de vier van oudsher, en nog steeds,toonaangevende Tai Chi- families in China.Binnen deze stijl worden de bewegingspatronen onderwezen en beoefend volgens een aantal uiterst gestructureerde en preciese choregrafieen, ook wel `vormen` genoemd . Al deze `vormen`, te beginnen met de zogenaamde lange solo/vorm,zijn erop gericht de beoefenaar zo `natuurlijk` mogelijk te laten bewegen. Achtergrond is daarbij de taoïstische opvatting dat wij losgeraakt zijn van het natuurlijke bewegen, zoals wij dat als klein kind nog wel konden.
Binnen de traditionele `Wu`stijl wordt, naast hand- en wapenvormen met sabel speer en zwaard, ook een uitgebreid stelsel van partner-oefeningen onderwezen en beoefend. Daarbij kan men in een sfeer van samenwerking en non-competitie zijn schroom voor en verstarring bij aanraking door anderen overwinnen.Men vindt zichzelf allengs terug in een staat van centraal evenwicht waarin men kan uitwerken wat men met inkomende energie kan doen en hoe men de ander ertoe kan brengen zichzelf te `verslaan`..